تفاوت کاشی و سرامیکیک قطعه کاشی از دو قسمت تشکیل می شود :


۱- قطعه سفالی که قسمت اصلی و استخوان‌بندی کاشی را تشکیل می‌دهد.


۲- لعاب روی آن که ماده‌ای است شیشه‌ای و قسمت رویی آن را تشکیل می‌دهد.


حال به کاشی ای که لعاب روی آن از جنس سرامیک باشد، کاشی سرامیکی یا سرامیک (در بازار) گفته می شود. به مواد غیرآلی غیرمعدنی جامد اصطلاحا سرامیک گفته می شود.مشاور ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491


منبع این نوشته : منبع
کاشی ,سرامیک ,قسمت ,تشکیل ,تشکیل می‌دهد