دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان

5-دستورالعمل مربوط به سیستم گرمایش ساختمان

1-5- کلیه ساختمان های تجاری و فروشگاه ها از سیتم حرارت مرکزی یا پک ایچ استفاده نمایند (استفاده از بخاری با شعله رو باز مجاز نیست).

2-5-سیستم گازکشی ساختمان مورد تأیید اداره گاز قرار گیرد.

3-5- برای هریک از انشعابات گاز بجز روشنائی ها در نظر گرفتن دودکش بطور مستقل و امتداد آن تا ارتفاع 80 سانتیمتر بالاتر از پشت بام و نصب کلاهک مناسب ضروری است.

4-5- شومینه ها و دستگاه های گازسوز (کلیه مشعل ها) به شیر کنترل ترموکوپل مجهز گردند.

5-5-آشپزخانه رستوران ها حتی المقدور زیر فضای آزاد مستقر گرددو در صورت استقرار زیر احداث بنا در مجاورت فضای آزاد قرار گیرد و بالای آشپزخانه سالن اجتماعات وجود نداشته باشد.گرمایش برودت پارس

09194782491


منبع این نوشته : منبع
ساختمان ,گرمایش ,سیستم ,فضای آزاد ,قرار گیرد ,گرمایش ساختمان ,سیستم گرمایش ,دستورالعمل مربوط ,سیستم گرمایش ساختمان